gramatyka, liczby, słownictwo

Japońskie liczby

Znajomość liczb jest jedną z podstawowych ale bardzo ważnych umiejętności językowych. Na całe szczęście, liczenie po japońsku jest proste i schematyczne. Nawet bardzo duże japońskie liczby szybko wchodzą do głowy, trzeba jednak pamiętać o wyjątkach!

Japońskie liczby od 1 do 20

 1. 一(いち)ichi
 2. 二(に)ni
 3. 三(さん)san
 4. 四(し・よん)shi / yon
 5. 五(ご)go
 6. 六(ろく)roku
 7. 七(しち・なな)shichi / nana
 8. 八(はち)hachi
 9. 九(きゅう)kyū
 10. 十(じゅう)
 11. 十一(じゅういち)jū ichi
 12. 十二(じゅうに) ni
 13. 十三(じゅうさん) san
 14. 十四(じゅうよん)jū yon
 15. 十五(じゅうご)jū go
 16. 十六(じゅうろく)jū roku
 17. 十七(じゅうしち・じゅうなな)jū shichi / jū nana
 18. 十八(じゅうはち) hachi
 19. 十九(じゅうきゅう) kyū
 20. 二十(にじゅう)ni jū

Japońskie liczby od 10 do 100

10. 十(じゅう)
20. 二十(にじゅう) ni jū
30. 三十(さんじゅう) san jū
40. 四十(よんじゅう) yon jū
50. 五十(ごじゅう) go jū
60. 六十(ろくじゅう) roku jū
70. 七十(ななじゅう) nana jū
80. 八十(はちじゅう) hachi jū
90. 九十(きゅうじゅう) k
100. 百(ひゃく) hyaku

Japońskie liczby od 100 do 1 000

100. 百(ひゃく) hyaku
200. 二百(にひゃく) ni hyaku
300. 三百(さんびゃく) sanbyaku
400. 四百(よんひゃく) yon hyaku
500. 五百(ごひゃく) go hyaku
600. 六百(ろっぴゃく) roppyaku
700. 七百(ななひゃく) nanahyaku
800. 八百(はっぴゃく) happyaku
900. 九百(きゅうひゃく) k hyaku
1000. 千(せん)sen

Japońskie liczby od 1 000 do 10 000

1 000. 千(せん)sen
2 000. 二千(にせん)ni sen
3 000. 三千(さんぜん)sanzen
4 000. 四千(よんせん)yonsen
5 000. 五千(ごせん)go sen
6 000. 六千(ろくせん)roku sen
7 000. 七千(ななせん)nana sen
8 000. 八千(はっせん)hassen
9 000. 九千(きゅうせん) k sen
10 000. 一万(いちまん) ichi man

Powyżej 10 000

W języku polskim (oraz w innych językach europejskich), duży ciąg liczb oddzielamy co trzy cyfry, tworząc przy tym grupy: jedności-dziesiątki-setki, jedności-dziesiątki-setki tysięcy, jedności-dziesiątki-setki milionów, i tak dalej.

W języku japońskim liczby grupowane są co cztery znaki czyli: ichi-juu-hyaku-sen, ichi-juu-hyaku-sen man, ichi-juu-hyaku-sen oku, i tak dalej.


Znalazłeś błąd lub czegoś brakuje? Daj znać w komentarzu lub przez formularz kontaktowy!