minna no nihongo, słownictwo

Minna no Nihongo rozdział 14: słownictwo

Pobierz talie do programu Anki lub sprawdź fiszki w aplikacji Quizlet :

lub skorzystaj z tabeli poniżej:

KANJIKANAKANJIKANAZNACZENIE
付けるつける付けますつけますłączyć, włączyć (np. światło)
消すけす消しますけしますusuwać, kasować, wyłączyć
開けるあける開けますあけますotwierać
閉めるしめる閉めますしめますzamykać
急ぐいそぐ急ぎますいそぎますspieszyć się
待つまつ待ちますまちますczekać
止めるとめる止めますとめますzatrzymywać (coś, np. samochód)
曲がるまがる曲がりますまがりますskręcać (gdzieś), zginać się
持つもつ持ちますもちますtrzymać, nieść
取るとる取りますとりますbrać
手伝うてつだう手伝いますてつだいますpomagać
呼ぶよぶ呼びますよびますwołać, wzywać, nazywać
話すはなす話しますはなしますrozmawiać, mówić
見せるみせる見せますみせますpokazywać
教えるおしえる教えますおしえますuczyć (kogoś), informować
始めるはじめる始めますはじめますzaczynać
降るふる降りますふりますpadać (o deszczu, śniegu)
コピーするコピーしますkopiować
エアコンklimatyzacja, klimatyzator
パスポートpaszport
名前なまえimię
住所じゅうしょadres
地図ちずmapa
しおsól
砂糖さとうcukier
読み方よみかたsposób czytania, kierunek czytania
ゆっくりpowoli, spokojnie
すぐod razu, natychmiast, zaraz
またznowu
後であとでpóźniej
もう少しもうすこしjeszcze trochę
お釣りおつりreszta
座るすわるsiadać
立つたつstać
入るはいるwchodzić
出るでるwychodzić
電気でんきelektryczność, światło
問題もんだいproblem, zadanie
こたえodpowiedź
真っ直ぐまっすぐprosto

Znalazłeś błąd lub czegoś brakuje? Daj znać w komentarzu lub przez formularz kontaktowy!